Quế Vân: từ "tú bà" mai mối đến nữ phụ drama tình ái càng nói, càng dại

.
Nguồn: we25.vn