Đàn ông không khóc bằng mắt, nhưng không phải họ không biết đau

.
Nguồn: we25.vn