Tại sao đàn ông thường "đứng núi này trông núi nọ"?

.
Nguồn: we25.vn